Aktualności \ Ważny komunikat (kancelaria i Msza św.)

Od dnia 25 marca br., zgodnie z wprowadzonym ograniczeniem w przemieszczaniu się i zgromadzeniach, w Mszy św., pogrzebie lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Powyższe zalecenie obowiązuje do dnia 11 kwietnie br.

Prosimy kochani o poważne podejście do sprawy!! Pozostańmy w naszych domach. Pozwólmy uczestniczyć we Mszy św. rodzinie, która zamówiła intencję w i tak, okrojonym składzie. PROSIMY!, aby wchodząc do Katedry przeliczyć ilość osób już obecnych. Jeżeli włącznie ze mną (nie licząc księży odprawiających) jest ponad 5 osób, NALEŻY! zrezygnować z uczestnictwa we Mszy za niezastosowanie się do przepisów jest kara 5 tys. zł. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Kancelaria parafialna nieczynna!!!

Wiele spraw takich jak: zamówienie Mszy św., uzyskanie informacji, możemy załatwić telefonicznie bądź mailowo.
Kancelaria tel. (24) 262 34 35; e-mail: katedra@diecezjaplocka.pl

W sprawach ważnych takich jak: pogrzeb, namaszczenie chorych itp. prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z kancelarią parafii w godzinach jej urzędowania, bądź do któregoś z duszpasterzy parafii katedralnej. Numery TELEFONÓW do duszpasterzy dostępne są na stronie naszej parafii. www.katedraplock.pl w zakładce KONTAKT.