Aktualności \ Informacja odnośnie udzielania Komunii św. w czasie Triduum Paschalnego

INFORMACJA ODNOŚNIE UDZIELANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ
W CZASIE TRIDUUM PASCHALNEGO

W kontekście pojawiających się zapytań odnośnie do możliwości udzielania Komunii Świętej w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę poza liturgią, osobom żyjącym we wspólnotach, bądź wiernym świeckim, którzy z powodów ograniczeń liczby osób nie mogą, uczestniczyć w celebracji, a przystąpili do Sakramentu Pokuty w Triduum. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina, że:

w Wielki Czwartek i Wielki Piątek Komunię Świętą poza główną celebracją można zanosić jedynie chorym i umierającym,

w Wielką Sobotę wyłącznie umierającym.

Od tej zasady Stolica Apostolska nie dopuszcza wyjątków.

Na mocy udzielonej dyspensy osoba, która przystąpiła do Sakramentu Pokuty w Triduum, a nie może uczestniczyć w celebracji nabożeństw nie zaciąga na siebie grzechu ciężkiego. Może przystąpić do Komunii św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego bądź w dogodnym czasie nie przekraczając przepisu o ograniczonej liczbie w kościele do 5 osób.