Parafia \ Pierwsza Komunia św.

Pierwsza komunia święta, Katedra, 11 maja 2024 r. godz. 12:00 SP nr 6, godz. 13:00 SP nr 11.

Próby dla dzieci przed Pierwszą komunią świętą:

6 maja (pon.) godz. 16.00 szkoła nr 6, godz. 17.00 szkoła nr 11 i dzieci z pozostałych szkół;
7 maja (wtorek) godz. 16.00 szkoła nr 6, godz. 17.00 szkoła nr 11 i dzieci z pozostałych szkół;
8 maja (środa) godz. 16.00, szkoła nr 6, godz. 17.00 szkoła nr 11 i dzieci z pozostałych szkół.
Spowiedź dla dzieci i ich rodziców 10 maja (piątek) od godz. 16.30.

Biały tydzień dla dzieci pierwszokomunijnych:

12 maja (niedziela) godz. 11.30;
13 maja(poniedziałek) godz. 18.00, poświęcenie pamiątek komunijnych;
14 maja (wtorek) godz. 18.00, rozdamy pamiątkowe obrazki i modlitewniki;
15 maja (środa) godz. 18.00.

Odbiór fotografii przed mszą świętą o godz. 17.30.

16 maja (czwartek) po mszy św. o godz. 18.30 spotkanie dla dzieci i rodziców chcących zaangażować się w życie parafii.

30 maja Boże Ciało zapraszamy wszystkie dzieci do uczestnictwa w procesji w stroju komunijnym. 

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA SAKRAMENT EUCHARYSTII

Znaczenia sakramentu

Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. (J 6, 51).

Uczta, w czasie której uczniowie Chrystusa powtarzali Jego słowa i spożywali chleb i wino przemienione w Jego Ciało i Krew, początkowo nazywana była Łamaniem Chleba. Stopniowo została ona połączona z lekturą Słowa Bożego i modlitwami, tworząc obrzędy Mszy świętej.

Eucharystia nie jest tylko przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy. Wierzymy, że Duch Święty rzeczywiście przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, choć nie zmienia się ich zewnętrzna postać. Ciało i Krew są ofiarowywane Bogu Ojcu; jest to uobecnienie ofiary złożonej przez Jezusa na krzyżu. Msza święta jest więc uczestnictwem w śmierci Chrystusa, a także w Jego zmartwychwstaniu.

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta.

Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca.

Rodzice i bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu Eucharystii. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi katechezy parafialne dla dzieci pierwszokomunijnych. Fundamentem zawsze będzie wspólna niedzielna Msza Święta w Katedrze, która – jak poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem.

Zgłoszenie do Pierwszej Komunii św. rok 2024 (kliknij tutaj)