Aktualności \ Renowacja bazyliki katedralnej w Płocku

Renowacja bazyliki katedralnej w Płocku

 

 

Inwestycja pn. „Renowacja bazyliki katedralnej w Płocku” jest współfinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Beneficjent: Gmina – Miasto Płock
Beneficjent dotacji: Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. św. Zygmunta.
Całkowita wartość inwestycji: 3.554.327,31 PLN
Wartość dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 3.483.240,76 PLN
Wartość dofinansowania inwestycji ze środków własnych Gminy – Miasto Płock: 71.086,55 PLN
Planowana data zakończenia inwestycji: 31.10.2024 r.
Uchwała w sprawie przyznania dotacji z dnia 30.11.2023 r.
Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 08.02.2024 r.
Umowa dotacji z dnia 13.02.2024 r.

Zakres rzeczowy renowacji bazyliki katedralnej przy ul. Tumskiej 1 w Płocku obejmuje prace konserwatorskie elewacji budynku w części transeptu i prezbiterium oraz części polichromii wewnątrz katedry.

Katedra wraz z plastycznym i architektonicznym wyposażeniem wnętrza jest wpisana do rejestru zabytków i wchodzi w skład historycznego Wzgórza Tumskiego w Płocku wpisanego na listę Pomników Historii.

Planowane do wykonania prace dotyczą elewacji bazyliki w części transeptu i prezbiterium i polegać będą m.in. na oczyszczeniu, uzupełnieniu ubytków, wymianie części fug, miejscowym wykonaniu zabiegów wzmacniania i dezynfekcji. W ramach dofinansowywanej inwestycji wykonane zostaną również prace konserwatorsko - restauratorskie polichromii w prezbiterium katedry. Ściany zostaną oczyszczone, ubytki uzupełnione i całość scalona kolorystycznie. Opisane działania odsłonią oryginalną malaturę i przywrócą piękno pierwotnych założeń kolorystycznych i ikonograficznych. Zakończą renowację elewacji całego obiektu oraz wpłyną na wygląd polichromii w katedrze. Realizacja zadania umożliwi właściwe zabezpieczenie i zachowanie obiektu sakralnego o wielkiej wartości i znaczeniu dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego oraz wyeksponowanie walorów jednego z najcenniejszych zabytków Mazowsza.