Katedra \ Ślub w katedrze

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

 

Narzeczeni powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:

 

1. Aktualne świadectwo chrztu św. (ważne 6 miesięcy), na którym powinna być adnotacja o Sakramencie Bierzmowania (lub oddzielny dokumenty potwierdzający przyjęcie Sakramentu Bierzmowania, ważne również 6 miesięcy) 

2. Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej.

3. Zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego (ważne 6 miesięcy)

4. Dowód osobisty

5. W przypadku gdy kandydaci do małżeństwa nie są związani z parafią katedralną (ani narzeczony ani narzeczona) zgłaszają się do kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego z w/w dokumentami. Następnie otrzymują Licencję, która upoważnia do pobłogosławienia małżeństwa w parafii katedralnej.

6. Istnieje również możliwość wydania w kancelarii parafialnej jednego z narzeczonych zgody na przeprowadzenie badania kanonicznego poza parafią zamieszkania. Wówczas narzeczeni do dokumentów w punkcie 1,2,3,4 dołączają otrzymaną zgodę i następuje spisanie protokołu w parafii katedralnej.

7. Wdowiec lub wdowa: kościelny (nie cywilny!) dokument śmierci współmałżonka.

8. Niepełnoletni – pozwolenie Sądu dla nieletnich, Rodziców i Księdza Biskupa

9. W terminie późniejszym przedstawiają:

Zaświadczenie ze spotkań dla narzeczonych i poradnictwa rodzinnego

Świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii

Zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych

10. Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

· Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin w godzinach urzędowania kancelarii.

· Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).

 

INFORMACJE CO DO PRZEBIEGU LITURGII 

1. Podczas Mszy św. połączonych z udzielaniem sakramentu małżeństwa dopuszczalne są jedynie pieśni liturgiczne (por. postanowienia 43. Synodu Diecezji Płockiej i II Synodu Plenarnego Kościoła w Polsce).

2. Zachęcamy narzeczonych i ich bliskich do czynnego włączania się w przebieg liturgii (czytanie Słowa Bożego i modlitwy wiernych, śpiew psalmu itp.). W załączeniu proponowane możłiwości czytań ślubnych i modlitwy wiernych.

 

 

DO POBRANIA CZYTANIA ŚLUBNE

DO POBRANIA MODLITWA WIERNYCH

 

 

SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH ODBYWAJĄ SIĘ W:

 

Centrum Psychologiczno – Pastoralnym

METANOIA

09-400 PŁOCK, ul. Kobylińskiego 21A

tel./fax: /0-24/ 268-66-81, 268-04-48;

tel kom: 0 513-107-753

e-mail: metanoia@op.plFoto relacja