Aktualności \ Nowi ministranci w naszej parafii

Nowymi ministrantami zostaną ustanowieni:

1. Adam Stasiak

2. Cezary Wiśniewski

3. Michał Świgost

4. Filip Szulczewski