Remont \ Informacje ogólne

Nie nasza to zasługa, że mamy taką wspaniałą świątynię jako Katedrę.
Wobec jej dostojeństwa wyrażamy gotowość wspólnego budowania nowej przyszłości
tej świątyni z pomocą całej diecezji i wielu życzliwych ludzi.
Chcemy tak pracować i tak postępować, abyśmy godni byli gromadzić się przed Bogiem
w tej dostojnej Bazylice Katedralnej. Wszyscy chcemy dbać o ten szczególny Boży dom,
o naszą matkę. Ona należy do nas wszystkich, do całej diecezji,
do wszystkich mieszkańców Płocka i regionu.
bp Piotr Libera

W 2015 roku rozpoczęły się zaplanowane na kilka lat prace remontowe płockiej Bazyliki Katedralnej. Ostatnia bowiem gruntowna renowacja miała miejsce w latach 1901-1916. Nawet po II wojnie światowej naprawy były tylko doraźne.

Na początku 2012 roku przy naszej Katedrze pracowała komisja budowlana, powołana przez ówczesnego proboszcza parafii katedralnej ks. kan. dr. Marka Zawadzkiego i ówczesnego dyrektora Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej Kurii Diecezjalnej ks. kan. Stefana Cegłowskiego. Zadaniem komisji, w skład której weszli specjaliści z Wydziału Budownictwa Politechniki Warszawskiej było przygotowanie kompleksowej ekspertyzy stanu technicznego świątyni.

Przeprowadzone badania wskazały, że nasza Katedra wymaga kapitalnego remontu.

Posłuchaj wypowiedzi dra Andrzeja Dzięgielewskiego z Politechniki Warszawskiej, współautora ekspertyzy (wypowiedź dla Katolickiego Radia Płock).

 

Maszynopis sporządzony przez komisję liczy prawie 300 stron. Wstępny koszt remontu bazyliki (bez remontu wnętrza) wynosi ok. 40 milionów złotych.

W przygotowaniu do tego wielkiego przedsięwzięcia Parafia Katedralna nie jest sama. Został powołany Komitet Pomocy ds. Remontu Katedry Płockiej i Rekonstrukcji Organów Katedralnych. Na jego czele stanęli Biskup Płocki Piotr Libera i Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

W pierwszym etapie prac został przygotowany projekt budowlany. Koszt prac tego etapu wyniósł 570.000 złotych. Ten etap, przeprowadzony w latach 2012-2013 staraniem ówczesnego proboszcza ks. kan. dr. Marka Zawadzkiego, został pokryty z funduszy Parafii Katedralnej, funduszy diecezjalnych i ze zbiórek przeprowadzonych we wszystkich parafiach diecezji płockiej. Aby zapoznanać się z dokumentem opisującym etap kliknij tu.

30 października 2012 r. miało miejsce próbne czyszczenie elewacji Katedry. Aby przeczytać relację kliknij tu.

Na kwestię koniecznościu remontu Katedry zwrórcił uwagę Biskup Piotr Libera w swym kazaniu na Mszy św. w odpust rocznicy jej poświęcenia 8 listopada 2012 r. Aby zapoznać się z relacją, kliknij tu. Ponadto, 6 grudnia 2012 r. Biskup Piotr Libera zarządził, aby w niedzielę 27 stycznia 2013 r. we wszystkich kościołach Diecezji Płockiej została zebrana kolekta, która została przeznaczona na pokrycie kosztów dokumentacji remontowej.

Remont Katedry rozpoczął się w lipcu 2015 roku od generalnego remontu wieży północnej - kliknij tutaj.

W roku 2016 r. w ramach prac remontowych zostały odrestaurowane wieża południowa, Kaplica Królewska (częściowo), oraz Kaplica św. Zygmunta (częściowo). Rozpoczęto również remont wejścia na chór, odrestaurowano również ołtarz Serca Jezusowego.

W 2017 roku został dokończony remont Kaplicy Królewskiej, a także przeprowadzono renowację frontonu Katedry.  Ponadto dokonano odwodnienia murów bazyliki.

W roku 2018 renowacji zostaną poddane Kaplica Świętej Rodziny, oraz ołtarz św. Stanisława Kostki.

Sprawę remontu powierzamy modlitwie Parafian i Sympatyków Katedry!