Katedra \ Adoracja Najświętszego Sakramentu

W płockiej bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP od 1 września  2010  r. wprowadzona została stała, całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zgodnie z dekretem biskupa Piotra Libery, towarzyszy jej dyżur spowiednika w konfesjonale.

* * *

Dekret Biskupa Płockiego Piotra Libery
ustanawiający całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu w Bazylice Katedralnej

Płock, dnia 23 sierpnia 2010 r.
Nr 2008/2010

W stulecie nadania kościołowi katedralnemu w Płocku tytułu bazyliki mniejszej
Pamiętając o wezwaniu Pana Jezusa: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, który utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię" (Mt 11, 28), dla większej chwały Bożej i dobra duchowego wiernych, z dniem 1 września 2010 r.

ustanawiam

w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku stałą całodzienną
ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU.

Zachęcam wiernych do częstego odwiedzania Kościoła, by spotkać się z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Jednocześnie zlecam Księdzu Proboszczowi, aby adoracji Jezusa Eucharystycznego towarzyszył dyżur spowiednika w konfesjonale.
Ufam, że modlitewne spotkania z Panem Jezusem, który powiedział „Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20), pomnożą w wiernych wiarę, umocnią nadzieję i rozpalą miłość.
Wszystkim przychodzącym do Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Płocku, by adorować Pana Jezusa, udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Mirosław Milewski
Kanclerz Kurii

* * *

Płocka katedra jest drugą świątynią w mieście, w której odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Aktualnie miejscem adoracji jest również Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy Starym Rynku.


ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
9:30 - 18:00

DYŻURY KSIĘŻY SPOWIEDNIKÓW W ZAKŁADCE
"KONFESJONAŁ DIECEZJI"