Aktualności \ Proboszczowie Parafii Katedralnej

KS. PRAŁAT STANISŁAW KUTNIEWSKI (1963-1978)

Urodził się w 1926 r. Święcenia kapłańskie przyjął 23 sierpnia 1953 r. z rąk bp. Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. Od 1959 r. do 1963 r. rektor kościoła św. Jana Chrzciciela w Płocku, a od 1963 do 1965 r. rektor Katedry Płockiej. Po erygowaniu przy Katedrze Parafii pw. św. Zygmunta mianowany 1 lipca 1965 r. jej pierwszym proboszczem. Za jego proboszczowania w Katedrze odbyły się wielkie uroczystości milenijne. W 1978 r. mianowany proboszczem i dziekanem w Mławie. Dziesięć lat później wrócił do Płocka na urząd proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela. Był również profesorem Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Zmarł nagle 4 lutego 1996 r., pochowany w grobowcu Kapituły Katedralnej na cmentarzu przy al. Kobylińskiego w Płocku.

KS. PRAŁAT STEFAN BUDCZYŃSKI (1978-1986)

Urodził się w 1909 r. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1935 z rąk bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Jako wikariusz pracował m.in. w Sońsku, gdzie następnie został administratorem i proboszczem. W 1953 r. przeszedł na probostwo do Gąbina, gdzie pobudował nowy kościół. Następnie został proboszczem i dziekanem w Mławie.

W 1978 r. decyzją biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego został mianowany proboszczem parafii św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej w Płocku. Ingresu do Katedry dokonał 25 czerwca 1978 r. Za czasów jego proboszczowania w naszej Katedrze dokonano zamontowania i poświęcenia kopii Drzwi Płockich. Ks. Budczyński przygotował parafię na pielgrzymki papieskie do Polski w 1979 i 1983 roku. Prowadził ją też w trudnym czasie stanu wojennego.

W 1986 r. przeszedł na emeryturę, pozostając rezydentem w Parafii Katedralnej. Zmarł po ciężkiej chorobie 1 lutego 1997 r., w wieku 88 lat, z czego 62. w kapłaństwie. Pochowany został w grobowcu Kapituły Katedralnej Płockiej na cmentarzu przy al. Kobylińskiego.

KSIĄDZ PRAŁAT WACŁAW GAPIŃSKI (1986-2003)

Urodził się 8 października 1932 r. w Jonnem k./ Bieżunia. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze w lutym 1956 r. Przez kilka lat pracował jako wikariusz w parafiach diecezji, a następnie został skierowany do pracy w Kurii Diecezjalnej Płockiej, gdzie przez wiele lat był kierownikiem Wydziału Duszpasterskiego i Katechetycznego. W tym czasie ukończył również prawo na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

W 1982 r. został pierwszym w historii Kierownikiem Pieszej Pielgrzymki z Płocka na Jasną Górę. Na pielgrzymce głosił liczne konferencje, które do dziś są wspominane jako niezwykle głębokie i niezapomniane.

W 1986 r. bp Zygmunt Kamiński mianował go proboszczem Parafii Katedralnej w Płocku. Pełnił tę funkcję przez siedemnaście lat. W 1991 r. witał w Katedrze bł. Jana Pawła II. Szybko stał się osobą znaną, lubianą i szanowaną w całym mieście. "Znał go Płock, wędrującego z torbą na ramieniu Tumską, Grodzką. Odpowiadał na serdeczne pozdrowienia tych, którzy go znali i tych, którzy go nie znali, ale wyczuwali, że to taki prosty, dobry ksiądz" - wspominał po latach ks. infułat Marek Smogorzewski.

Ks. Gapiński oprócz pełnienia obowiązków proboszczowskich był również kapelanem licznych płockich organizacji, m.in. Związku Żołnierzy Armii Krajowej Północnego Mazowsza i Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy-Górników.

Podczas Mszy św. dziękczynnej za jego posługę w Katedrze ówczesny biskup płocki Stanisław Wielgus mówił: "Norwid powiedział, kiedyś piękne słowa: <<Współczesnym zacnym ludziom należy oddać cześć>>. Oddajmy dziś cześć ks. Wacławowi Gapińskiemu, za to, że był prawym, pokornym, dobrym dla ludzi, wrażliwym na ich problemy, na ich cierpienia kapłanem, że był dla nich prawdziwym ojcem, prawdziwym pasterzem". W uznaniu swoich zasług został wówczas mianowany Prałatem Scholastykiem Kapituły Katedralnej Płockiej.

Ks. Wacław Gapiński zmarł 16 maja 2010 r. w Gostyninie. Uroczystościom pogrzebowym w Katedrze przewodniczył biskup płocki Piotr Libera. Ks. Wacław spoczął w grobowcu Kapituły Katedralnej na Cmentarzu Katolickim przy al. Kobylińskiego w Płocku. 

KS. KANONIK DR JANUSZ FILARSKI (2003-2009)

Urodził się 4 stycznia 1960 r. w Golubiu-Dobrzyniu. Tam ukończył Szkołę Podstawową nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcące. Egzamin maturalny zdał w 1979 r. W tym też roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Zakończył je w 1985 r. uzyskując tytuł magistra teologii. 15 czerwca 1985 r. w katedrze płockiej z rąk księdza biskupa Zygmunta Kamińskiego przyjął święcenia kapłańskie.

1985 – 1987 – wikariusz parafii św. Anny w Nowym Mieście k. Płońska.
1987- 1991 – wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Płońsku.
1991 – 1993 – wikariusz w parafii św. Idziego w Wyszkowie.
1993 – 1994 – wikariusz w parafii św. Józefa w Ciechanowie i dyrektor ds. programowych Katolickiego Radia Ciechanów.
1994 – 1996 – wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku.
1996 – 2003 – notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej. W 2002 r. uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
2003 – 2009 – proboszcz parafii św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej w Płocku.
2009-2013 - proboszcz parafii św. Barbary w Chrostkowie i dziekan dekanatu Dobrzyń nad Drwęcą.
od 2013 - dyrektor Domu Księży Emerytów w Płocku
od 2006 - kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Płockiej

KS. KANONIK DR MAREK ZAWADZKI (2009-2013)

Urodził się 14 kwietnia 1952 r., w Płocku. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku (1971 r.) i Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (1977 r.) Święcenia kapłańskie otrzymał 12 czerwca 1977 r. w Katedrze Płockiej z rąk biskupa płockiego Bogdana Sikorskiego.
1977-1980 -  wikariusz w parafii św. Trójcy w Rypinie
1980-1983  - studia specjalistyczne na KUL, Sekcja Biblijna Wydziału Teologicznego, zakończone licencjatem z teologii biblijnej
1983-1989 - studia doktoranckie na KUL, zakończone obroną doktoratu
1985-1986 - wikariusz par. św. Jana Chrzciciela w Płocku
1985-1986 - wykładowca Pisma Świętego w WSD w Płocku
1986-1989 - wikariusz w parafii św. Tekli w Ciechanowie
1989-1991 - wykładowca w Polonijnym Wyższym Seminarium Duchownym w Orchard Lake w Stanie Michigen w pobliżu Detroit; do 1990 r. moderator tegoż seminarium, do 1991 r. dziekan tegoż seminarium.
1991 – praca duszpasterska w par. św. Jacka w Dunkirk.
1991-1993– po powrocie do Polski praca w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej Płockiej, też jako Wizytator Lekcji Religii,
1991-1994 - wykładowca Pisma Świętego w WSD w Płocku
1993-2006 – proboszcz parafii św. Marcina w Słupnie k./ Płocka
2006-2009 – proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie
2009-2013 – proboszcz parafii św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej w Płocku i dziekan dekanatu Płock-Zachód
od 2013 - proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Płońsku
od 2011 – kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Płockiej

KS. KANONIK STEFAN CEGŁOWSKI (od 2013)

Urodził się 29 listopada 1963 r. w parafii Skrwilno. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 1988 r. z rąk biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i rocznej pracy wikariusza w parafii św. Józefa w Płocku (1988-1989) kontynuował naukę w Niemczech, oraz na Akademii Teologii Katolickiej (z historii sztuki), oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (podyplomowe studia w zakresie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa sztuki kościelnej).

Od 2004 r. do 2013 r. był dyrektorem Wydziału Budownictwa i Sztuki Sakralnej Kurii Diecezjalnej Płockiej, a od 2009 r. do 2013 r. także dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Płocku (wcześniej wiele lat był wicedyrektorem). Jest  wykładowcą historii sztuki w WSD w Płocku, członkiem Rady Ekonomicznej Diecezji Płockiej (od 1999 r.) i członkiem Kolegium Konsultorów (od 2011 r.).

W 2013 r. był nominowany do tytułu "Płocczanin Roku 2012". 6 czerwca 2013 r. biskup płocki Piotr Libera mianował go Proboszczem parafii św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej w Płocku, którą objął podczas uroczystego ingresu 1 września 2013 r.

Od 12 maja 2014 r. kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Płockiej.