\ DEKANAT

 DEKANAT PŁOCKI ZACHODNI

 

Dziekan:         Ks. kan. mgr Stefan CEGŁOWSKI

Wicedziekan:  Ks. prał. Wiesław GUTOWSKI

Ojciec duchowny księży: Ks. kan. mgr Zbigniew KANIECKI

 

Par. Biała

Proboszcz:      Ks. kan. Jan DEPTUŁA

Wikariusz:       Ks. mgr Marcin MILEWSKI

 

Par. Brwilno

Proboszcz:      Ks. kan. Henryk LIPKA

 

Par. Płock, pw. Ducha Świętego

Proboszcz:      Ks. kan. mgr Zbigniew Jerzy ZBRZEZNY

Wikariusz:       Ks. mgr Mariusz MAJCZAK

                          Ks. mgr Zbigniew OLSZEWSKI    

                    

Par. Płock-Trzepowo, pw. św. Aleksego

Proboszcz:      Ks. kan. mgr Zbigniew KANIECKI

 

Par. Płock, pw. św. Bartłomieja

Proboszcz:      Ks. prał. Wiesław GUTOWSKI

Wikariusze:     Ks. mgr Paweł ROKICKI

                             Ks. mgr Krzysztof RUCIŃSKI

                             Ks. mgr Wojciech NIKODYMCZUK     

Pomoc duszpasterska:  Ks. mgr Rafał WINNICKI                

                       

Par. Płock, pw. św. Jadwigi Królowej

Proboszcz:      Ks. kan. Stanisław KAŹMIERCZAK

Wikariusze:     Ks. mgr Marek MICHALSKI

                             Ks. mgr Ryszard RACZKOWSKI

                             Ks. mgr Wojciech PARADOWSKI

                             Ks. mgr Piotr RADWAŃSKI

 

Par. Płock, pw. św. Jana Chrzciciela

Proboszcz:      Ks. kan. Antoni KOŁODZIEJSKI

Wikariusze:     Ks. mgr Paweł Robert CZARNECKI

                             Ks. dr Paweł NIEWINOWSKI

 

Par. Płock, pw. św. Maksymiliana Kolbego

Proboszcz:      Ks. Tadeusz ŁEBKOWSKI

Wikariusz:       Ks. mgr Dawid MAZUROWSKI

                       

Par. Płock, pw. św. Zygmunta

Proboszcz:      Ks. kan. mgr Stefan CEGŁOWSKI

Wikariusze:     Ks. mgr Michał PIEKARSKI

                             Ks. mgr Dariusz MALCZYK