\ DEKANAT

 DEKANAT PŁOCKI ZACHODNI

 

Dziekan:         Ks. kan. mgr Stefan CEGŁOWSKI

Wicedziekan:  Ks. prał. Wiesław GUTOWSKI

Ojciec duchowny księży: Ks. kan. mgr Zbigniew KANIECKI

 

Par. Biała

Proboszcz:      Ks. kan. mgr Zbigniew KANIECKI

 

Par. Brwilno

Proboszcz:      Ks. Witold Zembrzuski

 

Par. Płock, pw. Ducha Świętego

Proboszcz:      Ks. kan. mgr Zbigniew Jerzy ZBRZEZNY

Wikariusz:       Ks. mgr Adam Warda

                        Ks. mgr Krzysztof Szuliński   

                    

Par. Płock-Trzepowo, pw. św. Aleksego

Proboszcz:      Ks. mgr Grzegorz MAZURKIEWICZ

 

Par. Płock, pw. św. Bartłomieja

Proboszcz:      Ks. prał. Wiesław GUTOWSKI

Wikariusze:     Ks. mgr Sebastian Krupniewski

                        Ks. mgr Marek Piątkiewicz

                        Ks. dr Rafał Pabich

 

Par. Płock-Radziwie, pw. św. Benedykta

Proboszcz:       Ks. kan. mgr Mariusz ORYL

Wikariusz:        Ks. mgr Dariusz Żuławnik

                                    

Par. Płock, pw. św. Jadwigi Królowej

Proboszcz:      Ks. kan. Stanisław KAŹMIERCZAK

Wikariusze:      Ks. mgr Marcin Kędzia

                         Ks. mgr Piotr Muzyczyszyn

                         Ks. mgr Wojciech Piórkowski

 

Par. Płock, pw. św. Jana Chrzciciela

Proboszcz:      Ks. kan. Antoni KOŁODZIEJSKI

Wikariusze:     Ks. mgr Krzysztof Cymerman

                   

Par. Płock, pw. św. Maksymiliana Kolbego

Proboszcz:     o. mgr Marcin Kowalewski CMF

Wikariusz:      o. mgr Krzysztof Kaniowski CMF

                       o. mgr Tomasz Lisowski CMF

 

Par. Płock, pw. św. Zygmunta

Proboszcz:      Ks. kan. mgr Stefan CEGŁOWSKI

Wikariusze:     Ks. mgr Marcin Lipiński

                        Ks. dr Grzegorz Kaczorowski