Parafia \ Bierzmowanie

1.    Kandydat do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinien dokonać zgłoszenia do 30 września na pierwszym spotkaniu kandydatów. W momencie zgłoszenia jest zobowiązany dostarczyć akt chrztu (jeśli nie był chrzczony w parafii św. Zygmunta), zgodę na przyjęcie sakramentu bierzmowania od proboszcza swojej parafii (jeśli kandydat nie mieszka na terenie parafii św. Zygmunta).

2.    Spotkania będą odbywać się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godzinie 18.00

3.    Kandydat jest zobowiązany do:
      * Uczestnictwa w co najmniej 4 nabożeństwach różańcowych
      * co najmniej 3 nabożeństwach drogi krzyżowej
      * co najmniej 3 nabożeństwach Gorzkich Żalów
      * co najmniej 4 nabożeństwach majowych
      * Coniedzielnych Mszach świętych
      * Spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca
      * Udziału w dniu skupienia
      * Udziału w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych.

4.    Ksiądz opiekun będzie regularnie sprawdzał obecność na spotkaniach i nabożeństwach. Nieobecność na 3 spotkaniach z rzędu i 5 niedzielnych mszach świętych będzie skutkowała zakończeniem przygotowań i nieotrzymaniem sakramentu.

5.    Kandydat powinien mieć co najmniej ocenę dostateczną z religii na zakończenie I semestru i dobrą opinię katechety. Złe zachowanie na lekcji religii i na spotkaniach formacyjnych eliminuje kandydata z przygotowań do bierzmowania.

6.    Przygotowania kończą się egzaminem. Na egzaminie wymagana jest znajomość odpowiedzi na pytania katechizmowe i pacierza. 

Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest ks. Marcin Lipiński, e-mail: marcin.lipinski@diecezjaplocka.pl

Zgłoszenie do bierzmowania (plik Word)

Zgłoszenie do bierzmowania (plik PDF)

 

 

 

 

 

userfiles/file/Bierzmowanie2018-2019.doc

userfiles/file/Bierzmowanie2018-2019.pdf