Parafia \ Bierzmowanie

Zasady przygotowania do bierzmowania
w parafii św. Zygmunta w Płocku

1. Kandydat do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinien dokonać
zgłoszenia do końca września. W momencie zgłoszenia jest zobowiązany dostarczyć
akt chrztu (jeśli nie był chrzczony w parafii św. Zygmunta), zgodę na przyjęcie
sakramentu bierzmowania od proboszcza swojej parafii (jeśli kandydat nie
mieszka na terenie parafii św. Zygmunta).

2. Spotkania będą odbywać się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy
świętej o godzinie 11:30

3. Kandydat jest zobowiązany do:
* uczestnictwa w co najmniej 4 nabożeństwach różańcowych
* co najmniej 3 nabożeństwach drogi krzyżowej
* coniedzielnych mszach świętych
* spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca
* udziału w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych

4. Ksiądz opiekun będzie regularnie sprawdzał obecność na spotkaniach i na-
bożeństwach. Nieobecność na 3 spotkaniach formacyjnych z rzędu będzie skut-
kowała zakończeniem przygotowań i nieotrzymaniem sakramentu.

5. Kandydat powinien mieć co najmniej ocenę dostateczną z religii na zakoń-
czenie I semestru i dobrą opinię katechety. Złe zachowanie na lekcji religii i na

spotkaniach formacyjnych eliminuje kandydata z przygotowań do bierzmowania.

6. Przygotowania kończą się egzaminem. Na egzaminie wymagana jest znajo-
mość odpowiedzi na pytania katechizmowe i pacierza.

 

Fotorelacja:

Bierzmowanie rok 2024