Parafia \ Bierzmowanie

 1. Kandydat do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinien dokonać zgłoszenia do 25 października na pierwszym spotkaniu kandydatów. W momencie zgłoszenia jest zobowiązany dostarczyć akt chrztu (jeśli nie był chrzczony w parafii św. Zygmunta), zgodę na przyjęcie sakramentu bierzmowania od proboszcza swojej parafii (jeśli kandydat nie mieszka na terenie parafii św. Zygmunta).

2. Spotkania będą odbywać się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godzinie 18.00

3. Kandydat jest zobowiązany do:
* Uczestnictwa w co najmniej 4 nabożeństwach różańcowych
* co najmniej 3 nabożeństwach drogi krzyżowej
* co najmniej 3 nabożeństwach Gorzkich Żalów
* co najmniej 4 nabożeństwach majowych
* Coniedzielnych Mszach świętych
* Spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca
* Udziału w dniu skupienia
* Udziału w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych.

4. Ksiądz opiekun będzie regularnie sprawdzał obecność na spotkaniach i nabożeństwach. Nieobecność na 3 spotkaniach z rzędu i 5 niedzielnych mszach świętych będzie skutkowała zakończeniem przygotowań i nieotrzymaniem sakramentu.

5. Kandydat powinien mieć co najmniej ocenę dostateczną z religii na zakończenie I semestru i dobrą opinię katechety. Złe zachowanie na lekcji religii i na spotkaniach formacyjnych eliminuje kandydata z przygotowań do bierzmowania.

6. Przygotowania kończą się egzaminem. Na egzaminie wymagana jest znajomość odpowiedzi na pytania katechizmowe i pacierza.


Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania w roku szkolnym 2020/2021 jest ks. Marcin Lipiński. Kontakt: marcin.diecezjaplocka@gmail.com

 

  Zgłoszenie do sakramentu Bierzmowania 2021