Remont \ Remont Kaplicy Królewskiej

W ostatnim tygodniu lutego 2016 r. zostały sfinalizowane rozmowy w sprawie prac konserwatorskich i restauratorskich w Kaplicy Królewskiej.

Prace remontowe w Kaplicy Królewskiej ruszyły w czerwcu 2016 r. Są one zaplanowane na dwa lata. Wstępnie zakończenie planowane jest na maj 2017 r.

Dziękujemy Pracownikom i Zarządowi PERN-u na czele z Panem Prezesem za objęcie mecenatem tych prac.

We wtorek 26 kwietnia 2016 roku w Kurii Diecezjalnej Płockiej odbyło się spotkanie Rady Naukowej do spraw Kaplicy Królewskiej Bazyliki Katedralnej w Płocku. Zebraniu przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera, który wręczył nominacje członkom Rady.

W skład zespołu weszli:
prof. dr hab. Henryk Samsonowicz – polski historyk, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1980–1982, odznaczony Orderem Orła Białego w 2010
ks. kan. prof. dr hab. Michał Grzybowski, historyk i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku
ks. kan. mgr Stefan Cegłowski – Proboszcz Parafii pw. św. Zygmunta w Płocku
mgr inż. Ewa Jaszczak -   Kierownik Płockiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie
Marcin Kozarzewski - konserwator z ponad 30 letnim doświadczeniem
dr Wojciech Brzeziński – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
dr Wojciech Borkowski - Dyrektor ds. Badań i Analizy Obiektów Archeologicznych w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie
dr Łukasz Stanaszek – dyrektor Pracowni Antropologicznej  w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie
Igor Wasilewski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń"
mgr Barbara Piotrowska z Muzeum Diecezjalnego w Płocku.

Podczas projekcji prezentacji „Kaplica Królewska w Bazylice Katedralnej pw. Najświętszej Maryi Panny” autorstwa Pana Marcina Kozarzewskiego, poruszono problem stanu zachowania Kaplicy Królewskiej i Katedry Płockiej, omawiając potrzeby konserwatorskie budynku. Nawiązano także do kwestii stanu zachowania szczątków władców Polski - Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego oraz książąt mazowieckich, odwołując się do potrzeby badań antropologicznych. Spotkanie zakończono na etapie wstępnych ustaleń dotyczących dalszych działań na rzecz remontu Kaplicy Królewskiej.

Czytaj też: Będzie remont Kaplicy Królewskiej!