Aktualności \ Życzenia świąteczne

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE BISKUPA PŁOCKIEGO

„Tej nocy dzielimy radość Ewangelii: Bóg nas kocha, kocha nas tak bardzo, że dał swego Syna, jako naszego brata, jako światło w naszych ciemnościach. Pan nam powtarza: „Nie bójcie się!” (papież Franciszek)

Kochani Diecezjanie!

Stając z zadumą i zachwytem wobec Tajemnicy Betlejem, Słowa – które stało się ciałem, życzę nam wszystkim w spotkaniu z Nowonarodzonym doświadczenia duchowej przemiany i odnowy, głębokiej radości i pokoju. Niech odważne przyjęcie Jezusa Chrystusa do naszego życia zaowocuje czynną miłością i świętością, za przykładem św. Stanisława Kostki – Głównego Patrona Diecezji Płockiej. Życzę z serca, aby w całym Nowym – 2018 roku Duch Święty, działający w Tajemnicy Wcielenia, uczył nas otwartości i zawierzenia Bogu, jedności wiary, braterstwa i solidarności!

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem –

† Piotr Libera
Biskup Płocki

***

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE PROBOSZCZA PARAFII KATEDRALNEJ

Kochani Parafianie,

Niech Bóg Wam błogosławi we wszystkich Waszych poczynaniach. Niech Wasza wiara będzie wytrwała, nadzieja niezawodna, a miłość niechaj posili się słowem: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" J 3,16.
Dziękuję wszystkim Parafianom i Przyjaciołom naszej katedry za finansowe wsparcie działań konserwatorskich. W bieżącym roku udało się wyremontować: Kaplicę Królewską (z wydatną pomocą PERN S.A.), fronton katedry (Urząd Miasta Płocka) oraz wykonaliśmy izolację fundamentów i drenaż przy nawach bocznych (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Bez Waszego udziału, żadna z tych prac nie byłaby możliwa do wykonania.

Na rodzinną wigilię, święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, niech Wam Bóg błogosławi – szczęść Boże!

Ks. Stefan Cegłowski - proboszcz
Płock, dnia 24 grudnia 2017 r.

***

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE REDAKCJI KATEDRAPLOCK.PL

Szanowni Goście naszego portalu!

Papież Benedykt XVI w swojej encyklice "Deus Caritas Est", datowanej na 25 grudnia 2005 r., napisał, że "u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym nowe uwarunkowanie".

Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego życzymy wszystkim naszym Gościom spotkania z Bogiem, który dla nas stał się człowiekiem. Oby to spotkanie przemieniało Wasze życie i prowadziło drogami wiary, nadziei i miłości.

Błogosławionych świąt!

Zespół redakcyjny katedraplock.pl