Aktualności \ Uroczystość odpustowa św. Zygmunta

Witaj nam święty Zygmuncie
coś za wiarę życie dał
i wśród srogich mąk bez liku
przy Chrystusie wiernie stał.
 
Pobłogosław Twoje dzieci
miej w opiece polski kraj.
Prowadź w nowe tysiąclecie
Przy Chrystusie wytrwać daj.
 
Dusz miłością ożywiony
Tys im światło wiary niósł
by słów Bożych siew rzucony
w sercach przyjął się i rósł.
 
Spójrz i na nas, Twoje dzieci,
gdy nas nęka życia trud
niech nam światło wiary swieci
uproś nam wytrwania cud.

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE KU CZCI ŚW. ZYGMUNTA:

* 2 maja (środa) - uroczystość liturgiczna św. Zygmunta, króla i męczennika

Msze św. w Katedrze o godz. 9:00 i 18:00

* 5 maja (sobota) - o godz. 18:00 Nieszpory ku czci św. Zygmunta

* 6 maja (niedziela) - o godz. 10:00 Msza św. odpustowa ku czci św. Zygmunta pod przewodnictwem biskupa Mirosława Milewskiego

***

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI ZYGMUNTOWSKIE

Zgodnie z tradycją, w niedzielę po 2 maja obchodzimy w Płocku uroczystości ku czci świętego Zygmunta, Króla i Męczennika. Jego relikwie zostały sprowadzone do płockiej katedry w XII wieku i od tamtego czasu święty Zygmunt stał się głównym patronem naszego miasta. Jest on także patronem Kapituły Katedralnej Płockiej i parafii katedralnej.

W tym roku Uroczystości Zygmuntowskie będziemy przeżywać w płockiej bazylice katedralnej w niedzielę 6 maja. Główna Msza święta w kościele katedralnym zostanie odprawiona w tym dniu o godzinie 10.00. Natomiast w przededniu, w sobotę 5 maja o godzinie 18.00, w bazylice katedralnej będą sprawowane uroczyste Nieszpory.
Tegoroczne obchody wpisują się w jubileusz 500-lecia nadania Kapitule Katedralnej nowego herbu, 450-lecia narodzin dla nieba św. Stanisława Kostki, patrona naszej diecezji, oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tych uroczystościach kapłanów pracujących i mieszkających w naszym mieście, siostry zakonne oraz wiernych świeckich wszystkich płockich parafii.

Płock, dnia 16 kwietnia 2018 r.

† Mirosław Milewski
Prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej

***

 

JAKI JEST SENS ODPUSTU PARAFIALNEGO?

W środę, 2 maja przypada liturgiczna uroczystość św. Zygmunta, który jest patronem parafii katedralnej, miasta Płocka i kapituły katedralnej. Zapraszamy tego dnia na uroczyste Msze św. o godz. 9:00 i 18:00. Tradycyjne Uroczystości Zygmuntowskie, będące zewnętrznym świętowaniem odbędą się w dniach 5-6 maja (sobota-niedziela). Warto więc sobie uświadomić czym tak naprawdę jest odpust.

Wielu z nas „imieniny parafii” bardziej niż ze świętem liturgicznym utożsamia bowiem z folklorem, bogatą oprawą zewnętrzną, a nawet z późniejszym świętowaniem poza kościołem w gronie rodziny.

Tymczasem Konstytucja apostolska papieża Pawła VI o odpustach Indulgentiarum doctrina wyjaśnia, że:

"Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych".

W tej definicji zawiera się cała istotna nauka katolicka o odpustach i zarazem podstawowe założenia teologiczne praktyki odpustowej. Z treści kan. 994 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r. wynika że:

    - każdy wierny może uzyskać odpust;
   - dany odpust może być ofiarowany dla siebie samego lub na sposób wstawiennictwa za zmarłych.

Uzyskanie odpustu zależy jednak od wypełnienia określonych warunków, albowiem nie wystarczy, aby wierny w dniu święta patronalnego parafii nawiedził kościół, odmówił wskazaną modlitwę i w ten sposób bez większego wysiłku i zaangażowania, uzyskał "automatycznie" odpust.  Skuteczność odpustów zależy od wewnętrznej dyspozycji przyjmującego i wymaga wewnętrznej przemiany oczyszczającej. Darowanie kar doczesnych, jak w ogóle odpuszczenie grzechów nie może się dokonać bez zerwania z grzechem, bez pokutnego usposobienia. Przy uzyskaniu odpustów zupełnych muszą być spełnione następujące warunki:

    - spowiedź sakramentalna
    - Komunia eucharystyczna
    - modlitwa w intencji w której modli się Ojciec Święty Franciszek
    - wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego

Zastanówmy się nad tym jak zamierzamy przeżyć odpust w naszej parafii. A może będzie to odpust - bez odpustu!? Jest to wspaniały dar od Boga - możliwość zyskiwania odpustów - dla siebie, bądź dla zmarłych, którzy w czyśćcu dopełniają zadośćuczynienia za popełnione przez siebie grzechy, by dojść do doskonałej miłości. Odpust jest więc częściowym lub całkowitym uleczeniem ran będących skutkiem grzechu, jest to oczyszczenie ludzkiego "ja" z tego wszystkiego, co nie pozwala człowiekowi na pełną wspólnotę z Bogiem. Dlatego skorzystajmy z tej niezwykłej łaski, bo przecież każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem o zbawienie własne i bliskich.

opr. red.