Aktualności \ Zmiana wikariuszy w naszej Parafii

ZMIANY PERSONALNE W PARAFII KATEDRALNEJ W PŁOCKU

Ks. mgr Michał Piekarski, dotychczasowy wikariusz parafii. pw. św. Zygmunta w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, z siedzibą w Woli Kiełpińskiej. 

Ks. mgr Michał Piekarski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, decyzją Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, z dniem 1 lipca 2018 r., mianowany kapelanem 65. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Pomiechówku.

Ks. mgr Dariusz Malczyk, notariusz Sądu Biskupiego w Płocku i dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku z dniem 1 września br., mianowany ceremoniarzem biskupim.

Ks. mgr Marcin Stanisław Zębala, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.

Ks. mgr Ryszard Błaszkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.