Aktualności \ XXX PPP z Płocka na Jasną Górę

    

Około 1,3 tys. pielgrzymów wyruszyło 6 sierpnia ze Wzgórza Tumskiego w Płocku w 30. Pieszej Pielgrzymce Płockiej na Jasną Górę. Pątnicy pielgrzymują pod hasłem „Proste wejrzenie ku Bogu”, niosąc relikwie bł. Jana Pawła II. Rozpoczęli swą wędrówkę na Jasną Górę po Mszy św. w katedrze płockiej, której przewodniczył bp Piotr Libera.

 

 

 

 

 

     Żegnając pielgrzymów biskup płocki życzył, aby w ich oczach wszyscy dostrzegli „dobroć i miłosierdzie Chrystusa” oraz „odbicie oczu Maryi”, do której zdążają. „Pójść na pielgrzymkę, to pójść za Jezusem, z miast, miasteczek i wsi, nawet na miejsca pustynne, bo tam, gdzie jest Pan, także pustynia zamienia się w ogrody” - akcentował hierarcha.

 

 

 

 

 

     Podkreślał, że z pątnikami idzie także błogosławiony Jan Paweł II, obecny w znaku relikwii, który w swym ziemskim życiu „odbył wielką pielgrzymkę do świata”. A sama pielgrzymka to powołanie, naśladowanie Chrystusa, modlitwa, wyrzeczenie, pokuta, „na niej deszcz staje się błogosławieństwem”. Pątnicy zaś są „zwiastunami nadziei”.

 

 

 

 

 

      Z Płocka do Częstochowy wyruszyło około 1,3 tys. pątników, w jedenastu grupach, oznaczonych kolorami. Każda grupa ma swojego patrona. Pątnicy wędrują pod hasłem „Proste wejrzenie ku Bogu”, pod kierunkiem głównego przewodnika ks. Jarosława Tomaszewskiego. Na czele pielgrzymki niesione są relikwie bł. Jana Pawła II. Pielgrzymi będą wędrować przez 9 dni, dziennie po ponad 30 km, łącznie pokonają około 300 km. Na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia w godzinach rannych.

 

 

 

 

      W czasie pielgrzymki dwóm parom udzielony zostanie sakrament małżeństwa, odbędzie się to w sanktuarium w Głogowcu. Odprawiona zostanie także Msza św. z udziałem księży, którzy w czerwcu przyjęli sakrament kapłaństwa. Pieszym pątnikom towarzyszą pielgrzymi duchowi, którzy każdego dnia uczestniczą Apelu Jasnogórskim w swojej parafii, podczas którego łączą się duchowo z wędrującymi. (Elżbieta Grzybowska)

 

 

fot. Łukasz ChruścielFoto relacja