\ Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

 "Tu, z tego miejsca, zwracam się do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia!" (Jan Paweł II, Łowicz, 14 czerwca 1999 r.)
Niech te słowa świętego Jana Pawła II zachęcą nas do włączenia się w dzieło obrony życia dziecka poczętego. Przyrzeczenia Duchowej Adopcji w naszej parafii są uroczyście składane już od 1994 roku. Każdego roku, w Święto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny składa je grupa ok. 60 osób. W br. w dniu 9 kwietnia kolejny raz na Mszy Świętej o godzinie 18.00 podejmiemy to modlitewne działo w obronie życia nienarodzonych.

Czym jest Duchowa Adopcja? jest modlitwą w obronie poczętego dziecka.

jedna Tajemnica Różańca odmawiana codziennie przez 9 miesięcy od chwili złożenia przyrzeczenia oraz krótka codzienna modlitwa:
„Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu – proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.”,
osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu,
Pomocą dla cierpiących z powodu grzechu aborcji,
potwierdzeniem naszej wiary ,,O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”(J 14,14).
Osoba, która podejmuje Duchową Adopcję, spełnia zaszczytny akt ofiary. Chociaż dziecka nigdy nie zobaczy, nie przytuli, nie przygarnie do serca, broni jego życia. Wypowiadając słowa modlitwy prosi również Jezusa o zmianę nastawienia rodziców do zagrożonego dziecka, o nowe, poprawne ukształtowanie ich psychiki, by zrozumieli, że rodzina jest niezastąpioną wspólnotą, ale spełni swą rolę tylko wtedy, gdy będzie zbudowana na wzajemnej miłości. Bardzo ważne jest, by Duchową Adopcję podjęli również ludzie młodzi - uczniowie, studenci, młode małżeństwa. Jeśli bowiem podejmą ofiarę modlitwy o ocalenie od zagłady jednego nieznanego im dziecka, to nie dopuszczą nigdy do śmierci własnego poczętego dziecka.
Ślubowanie jest ważne, gdy następuje z wolnego i świadomego wyboru ślubującego. Każdy zobowiązany jest do przemyślenia decyzji, którą ma podjąć, bowiem niedotrzymanie złożonej obietnicy, lekceważenie i zaniedbywanie zobowiązań wynikających ze ślubowania jest nieuporządkowaniem moralnym, a jako takie jest grzechem. Ślub Duchowej Adopcji jest ślubem czasowym, trwającym dziewięć miesięcy, a więc przeciętny okres przebywania dziecka w łonie matki od chwili poczęcia do urodzenia.
Ślubowanie Bogu ma również wielką wartość religijną dla samego ślubującego - umacnia bowiem jego postawę wewnętrzną, bardziej mobilizuje do gorliwego życia chrześcijańskiego, pogłębia więź człowieka z Bogiem.
Podejmując Duchową Adopcję spełniamy ważne posłannictwo, polegające na walce o poszanowanie godności ludzkiej osoby.
Daj się zatem przekonać do tak ważnej sprawy, zachęć innych do apostolstwa na rzecz poczętych zagrożonych dzieci.
Zapraszamy Cię - Zaadoptuj Duchowo To Bezbronne i zagrożone Dziecko. Ocal Mu Życie i zostań obrońcą życia!