Aktualności \ Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych

List do Młodych Przyjaciół przygotowujących się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych (cz. I)

Witaj Młody Przyjacielu!

Rozpoczynasz swoje przygotowanie do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych. Przed Tobą jeszcze kilka miesięcy do tego wydarzenia, zechciej dobrze się do niego przygotować.
Podczas Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych otrzymasz Pismo Święte. Czy wiesz, co to jest za Księga? Przypomnę Ci: Pismo Święte, nazywane również Biblią jest zbiorem ksiąg religijnych. Są to zarówno księgi, które znane były przed narodzeniem Pana Jezusa – Stary Testament, oraz księgi, które opisują działalność Pana Jezusa i Jego uczniów – Nowy Testament, w którym szczególne miejsce zajmują Ewangelie. To taka bardzo podstawowa wiedza o Piśmie Świętym. W kolejnych listach, napiszę Ci o nim więcej. Ciekawostka:)
Czy wiesz, że można spotkać Pismo Święte, na którego okładce jest papuga?

Biblia z Papugą

Na całym świecie znakiem rozpoznawczym „Pisma Świętego dla młodych” jest papuga. Choć może budzić to zdziwienie, jest to świadomy wybór i ma głęboki sens. Papuga potrafi naśladować ludzki głos. W sposób naturalny potrafi wymówić słowo „ave”, pozostałych słów musi się uczyć. Ta okoliczność w nawiązaniu do „ave” archanioła Gabriela sprawiła, że osoby przygotowujące wydanie Biblii dla młodych, z papugi uczynili przewodnika i nauczyciela Słowa Bożego.

 

 

PS. Nie pomyl papugi z Duchem Świętym, bo to pod Jego natchnieniem jest napisane Pismo Święte. A Duch Święty przedstawiany jest graficznie za pomocą gołębicy, tak jak widzisz na tym rysunku.

 

Zadanie:
Jaka książka/księga jest najczęściej kupowana i czytana na świecie?
Jaka książka/księga została przetłumaczona na ok. 1500 języków i dialektów? (Odpowiedzi na te pytania możesz znaleźć w Internecie. Zapisz je na kartce, którą przynieś na następne spotkanie w kościele, podpisz kartkę swoim imieniem i nazwiskiem. Dziękuje;) 

 

 

Treść całego spotkania publikuję w dwóch formatach .doc oraz .pdf dla komfortu pracy. 

 

Pliki do pobrania:

 

List do młodych. doc

List do młodych. pdf