Aktualności \ Rozpoczęcie Wielkiego Postu

„Nie ulegajcie wizji świata, w której każdy biskup i ksiądz jest podejrzany o życiowe wygodnictwo, zakonnica o ucieczkę przed światem, a katolik świecki o udawaną pobożność” - przestrzegał bp Piotr Libera 22 lutego w katedrze płockiej, w 81. rocznicę pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu, ufam Tobie” św. siostrze Faustynie Kowalskiej. Poświęcił także właz z brązu do studzienki kanalizacyjnej z napisem „Łódź – miasto św. Faustyny”, które miastu podarował Zakład Wodociągów i Kanalizacji z Łodzi.

W homilii bp Libera zwrócił się do wszystkich „zmęczonych i poranionych”, których wiara jakby oziębła. Prosił, aby nie ulegali błędnej wizji świata, w której każdy ksiądz czy świecki katolik jest podejrzewany o „jakieś niegodne czyny”. „Wtedy naprawdę nie będziecie wiedzieli, kim był i skąd się wziął ks. Karol Wojtyła i ks. Jan Twardowski, Matka Teresa i siostra Helena Pszczółkowska, świętej pamięci prezydent Ryszard Kaczorowski i druh Milke; nie będziecie wiedzieli, kim byli i skąd się wzięli niezliczeni, ofiarni, choć zwykle bezimienni, księża, zakonnice i katolicy świeccy” - mówił do płocczan.

Dziękował także czcicielom Bożego Miłosierdzia, że 22 lutego odbyli pokutną pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a zakończyli ją w katedrze na Wzgórzu Tumskim, na wzór każdego papieża, który w każdą środę popielcową odbywa na Awentynie pokutną pielgrzymkę z bazyliki św. Anzelma do antycznej bazyliki św. Sabiny. Podkreślał, że „płocki Awentyn” – duchowe serce Mazowsza – przez całe stulecia wołał o Boże Miłosierdzie: „Wierzymy, że 22 lutego 1931 roku ciepłe, pełne pokoju światło Bożego Miłosierdzia, wydobywające się z wizerunku Miłosiernego Pana, spłynęło na nasze pokolenia” - przekonywał.

Wyraził nadzieję, że w pokutną pielgrzymkę w Popielec włączyli się także ci, którzy rzadko zaglądają do kościoła, preferując pub czy centrum handlowe; męczy ich „pewność i ostentacja”; poczuli się zranieni podczas spowiedzi czy przeżyli trudne chwile w kancelarii parafialnej. „My, ludzie Kościoła, przyjmujemy od was upomnienie braterskie i niejako tego upomnienia sami udzielamy. Powinno ono zawsze wypływać z miłości i miłosierdzia, jak przypomina Ojciec Święty” - głosił hierarcha.

Witając gości z Łodzi przypomniał, że właśnie w tym mieście dla św. siostry Faustyny „wszystko się zaczęło”: droga realizacji powołania „Sekretarki Bożego Miłosierdzia”, objawienia Jezusa, radykalizm w zmaganiu o przyjęcie w Kościele i świecie prawdy o Bożym Miłosierdziu. „To św. siostra Faustyna, najwybitniejsza wykonawczyni roli w dziele zatytułowanym `W świetle ... w świetle Bożego Miłosierdzia`, uczy nas, jak dojrzeć do przemiany i jak odpowiadać na zaproszenie Benedykta XVI do wzajemnej troski o siebie” - podkreślił bp Libera.

W Eucharystii w katedrze licznie uczestniczyli wierni, księża, alumni Wyższego Seminarium Duchownego, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Z okazji 81. rocznicy objawienia wizerunku Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie prezes Włodzimierz Tomaszewski uroczyście przekazał ordynariuszowi płockiemu wykonany z brązu właz do studzienki kanalizacyjnej, z napisem „Łódź – miasto św. Faustyny”. Został on poświęcony przez bp. Liberę, a po Mszy św. umieszczony w studzience kanalizacyjnej w sąsiedztwie pomnika bł. Jana Pawła II i krzyża misyjnego przy katedrze.

Na zakończenie rocznicowej Mszy św. s. Mirosława Ratter, przełożona domu zakonnego ZSMBM w Płocku dziękowała biskupowi płockiemu za to, że przekazał wszystkim przesłanie na Wielki Post, aby „miłosierne były nasze ręce, nasze oczy i nasze serce”. Prosiła także, aby modlić się do św. Siostry Faustyny o łaski potrzebne w posłudze bp. Libery.

81. rocznica pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu, ufa mTobie” św. siostrze Faustynie przez cały dzień 22 lutego obchodzona była w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku i w katedrze. Wierni z Płocka i pielgrzymi (w tym pielgrzymi z Warszawy), uczestniczyli w Mszach św. i nabożeństwie przebłagalnym, modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego i modlitwą „Anioł Pański’, adorowali Najświętszy Sakrament, korzystali z sakramentu pokuty i pojednania, zwiedzali wystawę o pobycie s. Faustyny w Płocku w Muzeum Diecezjalnym. Obchody poprzedziła nowenna w sanktuarium.

Aby obejrzeć homilię biskupa Piotra Libery zapraszamy na Facebooka, lub bezpośrednio tutaj:  http://www.facebook.com/v/216385715125995 i http://www.facebook.com/v/216401148457785  (2 części) .
 

fot. Marcin Stawicki Foto relacja