Katedra \ Biskupi


BISKUP DIECEZJALNY

JEGO EKSCELENCJA

KSIĄDZ BISKUP PIOTR LIBERA

Bp Piotr Libera urodził się 20 marca 1951 r. w Katowicach - Szopienicach. Od 1969 r. był alumnem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 1970-1972 odbywał służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. 15 kwietnia 1976 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa katowickiego Herberta Bednorza.
Po święceniach kapłańskich pełnił obowiązki wikariusza w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej. W latach 1979-1980 był prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W latach 1980-1986 odbył studia na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, które uwieńczył doktoratem z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju przez 3 lata prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.
23 listopada 1996 Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 r. w Rzymie z rąk Jana Pawła II.
Podczas 294. Zebrania Plenarnego, obradującego w Warszawie w dniach od 30 kwietnia do 1 maja 1998 r. został wybrany na stanowisku sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Funkcję tę sprawował  przez dziewięć lat.
W 2006 r. był głównym odpowiedzialnym ze strony kościelnej za przygotowanie pielgrzymki Papieża Benedykta XVI do Polski.
Dnia 2 maja 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go Biskupem Płockim. Uroczysty ingres bp. Libery do katedry płockiej odbył się 31 maja 2007 r. Świeto Patrona: 29 czerwca.
Sekretarzem biskupa Piotra Libery jest ks. Jarosław Mokrzanowski.

Zobacz też: profil Biskupa Piotra na serwisie Twitter.

 

  

 

 BISKUP POMOCNICZY
JEGO EKSCELENCJA
KSIĄDZ BISKUP MIROSŁAW MILEWSKI

BISKUP TYTULARNY VILLANOVA


Ks. Biskup Mirosław Milewski urodził się 26 lutego 1971 w Ciechanowie. Po zdaniu matury, w 1991 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Został wyświęcony na kapłana 14 czerwca 1997 roku do tej samej diecezji. Jeden rok był wikariuszem w parafii św. Józefa w Zakroczymiu. W latach 1998-2004 studiował socjologię i społeczne nauki Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał doktorat w 2004 roku. Od 2004 do 2007 był prefektem w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. W latach 2006-2007 był adiunktem społecznych nauk Kościoła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku od 2005 jest profesorem nauk społecznych Kościoła, a od 2008 roku profesorem Teologii Pastoralnej. Od 2008 roku jest wikariuszem generalnym i kanclerzem Kurii. Obecnie jest również członkiem kolegium konsultorów, Rady Kapłanów i Rady Duszpasterskiej. W 2012 roku znalazł się w gronie Kapelanów Jego Świątobliwości.

23 stycznia 2016 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go Biskupem Pomocniczym Diecezji Płockiej. Święcenia biskupie biskup Mirosław przyjął 27 lutego 2016 r. z rąk biskupa Piotra Libery. Od 30 listopada 2017 r. prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej. Święto patronalne: 26 lutego. Sekretarzem biskupa Mirosława Milewskiego jest ks. Bartosz Szostak.

Zobacz też: profil Biskupa Mirosława na serwisie Twitter.

 

BISKUP SENIOR
JEGO EKSCELENCJA
KSIĄDZ BISKUP
ROMAN ADAM MARCINKOWSKI

BISKUP TYTULARNY BULLA REGIA


Urodził się 28 lutego 1942 r. w Szczutowie w rodzinie inteligenckiej. W 1965 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, przyjmując 13 czerwca tegoż roku święcenia kapłańskie z rąk bp. Piotra Dudźca. Pracował jako wikariusz w Imielnicy (1965-69), Ciechanowie (1969-70), Pałukach (1970-71), Bodzanowie (1971-73) i w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku (1973-74). W 1974 r. zrobił specjalizację katechetyczną na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej, a w 1976 r. magisterium. W latach 1974-80 r. pełnił funkcję diecezjalnego wizytatora religii, zaś w latach 1974-85 pracował też jako diecezjalny duszpasterz rodzin. Od roku 1980 do 1991 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Płocku. Od roku 1990 był prepozytem Kapituły Katedralnej Płockiej.
28 lutego 1985 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji płockiej i biskupem tytularnym Bulla Regia. Sakrę biskupią przyjął 13 kwietnia 1985 r. w bazylice katedralnej w Płocku z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. W latach 1990-2017 prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej. 13 kwietnia 2017 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął jego rezygnację z funkcji biskupa pomocniczego w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.
Święto Patrona: 28 lutego.Foto relacja